Кумран і рукописи Мертвого моря: Чи потрібно й далі говорити про есеїв?
// Qumran and the Dead Sea Scrolls: Should We Still Believe in the Essenes?

(Пам’яті професора Нормана Ґолба)

Упродовж тривалого часу есеї вважались (а подекуди і нині вважаються) авторами сувоїв Мертвого моря й головними мешканцями Кумрану у часи появи цих сувоїв. У цій лекції ми розглянемо процес мітологізації есеїв і те, як «стандартна» кумрано-есейська теорія стала панівною в кумраністиці. Також буде висвітлено її основні суперечності та різні альтернативні погляди на авторство рукописів.

Віталій Черноіваненко
Cтарший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, президент Української асоціації юдаїки і головний редактор журналу «Judaica Ukrainica». Він викладав єврейську історію і релігію в Києво-Могилянській академії з 2008 по 2020 рр. У 2017 і 2018 був гостьовим професором у Монреальському університеті.

(In memory of Professor Norman Golb)

The Essenes have been all but mythologized as the authors of the Dead Sea Scrolls and the inhabitants of the Qumran site. We will examine how the “standard” (Qumran-Essene) hypothesis emerged to become the most influential way of presenting Qumran and the Scrolls throughout the world. We will also consider a series of controversies related to this hypothesis and alternative views on the Scrolls’ authorship.

Vitaly Chernoivanenko holds a PhD degree in History. He is a senior research fellow at the Judaica Department at the Vernadsky National Library of Ukraine. He also serves as a president of the Ukrainian Association for Jewish Studies and chief editor of Judaica Ukrainica. Dr. Chernoivanenko taught Jewish history and religion at the National University of Kyiv-Mohyla Academy for twelve years. In 2017 and 2018, he was a visiting professor at the Université de Montréal.

01.05.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Vitaly Chernoivanenko // Віталій Черноіваненко

Back // назад

Registration for this event
Реєстрація на цю подію

How to support the Open University in Exile

You can support the Open University in Exile with your voluntary donation.
More information