Війна в перекладі: Читання українських поетів та поеток // TRANSLATING THE WAR. POETRY READINGS FROM UKRAINE

Читання поезії в українському та німецькому перекладах, обговорення та запитання англійською
Поети: Юрій Бондарчук, Дарина Гладун, Ірина Шувалова, Лесик Панасюк, Олег Каданов
Перекладачі німецькою: Ганна Гнєдкова, Беатрікс Керстен, Міхаель П’єруча
Модерують: Таня Родіонова, Дзвінка Пінчук, Асмус Траутч
 
Організатором заходу є TRANSLATIONALE Berlin. Фестиваль літературного перекладу та Літературно-перекладацький фестиваль TRANSLATORIUM (Україна). Читання є благодійними, і ви можете пожертвувати на підтримку України.

Інформація https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEkU3OrnVyM5RAQzQGv96XX4G0o9B9l_MJ-Vtmqpvrf-GLA/viewform

Readings of poetry in Ukrainian and German translation, discussion and Q&A in English
Poets: Yurii Bondarchuk, Daryna Gladun, Iryna Shuvalova, Lesyk Panasiuk, Oleh Kadanov
Translators into German: Hanna Gnedkova, Beatrix Kersten, Michael Pietrucha
Moderation: Tania Rodionova, Dzvinka Pinchuk, Asmus Trautsch

The event is organized by the TRANSLATIONALE Berlin. Festival for literary Translation and TRANSLATORIUM Literary and Translation Festival (Ukraine). The readings are charitable and you can donate to help support Ukraine.

More info here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEkU3OrnVyM5RAQzQGv96XX4G0o9B9l_MJ-Vtmqpvrf-GLA/viewform

22.06.2022 · 19:30 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Юрій Бондарчук, Дарина Гладун, Ірина Шувалова, Лесик Панасюк, Олег Каданов

Back // назад

Registration for this event
Реєстрація на цю подію

How to support the Open University in Exile

You can support the Open University in Exile with your voluntary donation.
More information