Лауреат Премії миру 2022 – Сергій Жадан у розмові зі Стефаном Детьєном у Ляйпцигу // Peace Prize 2022 - Serhij Zhadan in conversation with Stephan Detjen in Leipzig

У своїх романах та поезії Сергій Жадан переносить нас у світ, який зазнав великих потрясінь і водночас вкорінений у традиції.
Його тексти розповідають про те, як війна та руйнування проникають у цей світ і змінюють людей. У процесі письменник знаходить власну мову, яка потужно й відверто розповідає нам про те, що багато хто довго не хотів бачити. Вдумливо та уважно, поетично та радикально, Сергій Жадан досліджує, як, попри все насильство, люди в Україні намагаються вести незалежне життя, яке визначається миром і свободою.

Штефан Детьєн, головний кореспондент Deutschlandfunk, розмовляє з лауреатом премії миру Сергієм Жаданом про його життя, книги та російську війну в Україні. Актриса Верена Нолл читає тексти з великого доробку автора.

У співпраці з Асоціацією німецької книжкової торгівлі.

In his novels, essays, poems and song lyrics Serhij Zhadan takes us into a world that has undergone major upheavals and at the same time is rooted in the tradition.
His lyrics tell how war and destruction enter this world and change people. In doing so, the writer finds his own language, which shows us in a powerful way what many did not want to see for a long time. Thoughtful and attentive, in a poetic and radical tone, Serhij Zhadan explores how, despite all the violence, people in Ukraine try to live an independent life determined by peace and freedom.

Stephan Detjen, chief correspondent of Deutschlandfunk, talks to Peace Prize winner Serhij Zhadan about his life, his books and the current war in Ukraine. The actress Verena Noll will read his texts.

In cooperation with the German book trade Association.

24.10.2022 · 20:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Сергій Жадан // Serhii Zhadan

Back // назад

Registration for this event
Реєстрація на цю подію

How to support the Open University in Exile

You can support the Open University in Exile with your voluntary donation.
More information