Lectures // Лекції

30.06.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Війна і Нові (професійні) Виклики: Практичний воркшоп для фіксерів // War and New (professional) Challenges: Practical Workshop for Fixers

Саша Довжик та Мар‘яна Матвейчук // Sasha Dovzhyk and Mariana Matveychuk

08.07.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

«Війна, що змінила Рондо»: Зустріч з "Аґрафкою" // How War Changed Rondo: Meeting creators' tandem "Agrafka"

Романа Романишин і Андрій Лесів // Romana Romanyshyn and Andriy Lesiv

18.07.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Поетичні читання // Poetry Reading

*

12.09.2022 · 16:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Ярослав Грицак: Глобальна історія України // Yaroslav Hrytsak: The Global History of Ukraine

Ярослав Грицак // Yaroslav Hrytsak

14.09.2022 · 10:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Гелінада Грінченко: Усна історія - виклики сучасності // Gelinada Grinchenko: Oral History and its Challenges Today

Гелінада Грінченко // Gelinada Grinchenko

15.09.2022 · 10:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Юрій Шаповал «На службі "червоній імперії". Українці-члени Політбюро ЦК КПРС (1917-1991)

Юрій Шаповал // Yurii Shapoval