Exil VHS // Open University in Exile // Відкритий Університет в Екзилі

The Open University in Exile is a digital learning and knowledge-based platform aimed at Ukrainians both at home and abroad, giving a voice to Ukrainian scholars, artists, and freelance lecturers. The program of events will be held in Ukrainian. Among other nations, the program will be curated by a Ukrainian team

Відкритий Університет в Екзилі це освітня та наукова онлайн-платформа, створена для українців в Україні та за кордоном. Вона надає українським науковцям, митцям та вільним лекторам можливість висловитися і поділитися своїми знаннями. Мовою заходів є українська. Відповідальні за створення програми в нашій команді також українці.

In short: Ukrainians create a program for Ukrainians.
Коротко: українці створюють програму для українців.

More information // Більше інформації

Lectures // лекції

24.05.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Богдан Ігор Антонич - творець великої гармонії // Bohdan Ihor Antonych - the Creator of Great Harmony

Данило Ільницький // Danylo Ilnytskyi

07.06.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Розмова про Михайля Семенка // Discussing Mykhajl Semenko

Люба Якимчук // Lyuba Yakymchuk

Cooperation partner // Партнери по співпраці